Foto: Pressbild

Svenskarna litar på matkedjornas reklam

Förtroendet är högt för matannonseringen – dagligvaror är den bransch i handeln svenskarna tycker gör mest trovärdig reklam. Det visar en ny undersökning.
Text: Kalle Östgren

Högt förtroende för matreklamen

Fråga: Vilka av följande branscher anser du gör mest trovärdig reklam?
Tre val möjliga. Handelsbranscherna markerade.

Utbildning/forskning 20%
Kultur/nöje 18%
Livsmedel/dagligvaror 18%
Välgörenhet/ideellt 17%
Rättsväsendet 13%
Möbler/hem 11%
Alkohol/bryggerier 9%

Förbund/branschorganisationer 8%
Politik/myndigheter 8%
Bygghandel 7%
Vitvaror/elektronik 6%

Industri/tillverkning 5%
Resor/turism 5%
Bank/finans 4%
Bilar/biltillbehör 4%
Sporthandel 4%
Energi/drivmedel 3%
Försäkring 3%
Hotell/restaurang 3%
Mode 3%
Spel 3%
Fastigheter/köpcentrum 2%
IT/telekom 2%
Hygien/kosmetik 1%
Rekrytering/management 1%
Ingen av branscherna 15%
Vet ej 13%

Källa: Sveriges Annonsörer/Novus.

Dagligvaror toppar, följt av möbler, alkohol/bryggerier, bygghandel och vitvaror/elektronik.

Så ser resultatet för handeln ut i en ny undersökning som kartlagt vilka branscher som svenskarna tycker gör mest trovärdig reklam.

Den totala listan toppas av utbildning/forskning och kultur/nöje.

Undersökningen bygger på svar från drygt tusen svenskar som från en lista med 25 branscher fick välja vilka tre man anser gör mest trovärdig reklam.

Studien genomfördes av Novus på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Branscherna som hamnar i botten är IT/telekom, hygien/kosmetik samt rekrytering/management.

Resultatet visar lågt förtroende för hygien-/kosmetikannonseringen – bara en procent av svenskarna anser att branschen gör den mest trovärdiga reklamen. Motsvarande siffra för modebranschen är tre procent.

Undersökningen visade även på tydliga skillnader mellan åldersgrupperna.

Fler i åldersgruppen 50-64 år svarade i högre grad att man har störst förtroende för  livsmedel/dagligvaror (23 procent), medan åldersgruppen 65-79 år i högre grad svarade möbler/hem (19 procent).

I åldrarna 65-79 år anser de flesta att välgörenhet/ideellt gör mest trovärdig reklam (28 procent).

Även bland könen råder det delade meningar.

Medan kultur/nöjesbranschen rankades högt av kvinnorna (21 procent) fick branschen 15 procent av männens röster.

Omvänt var det branscherna industri/tillverkning samt spel som rankades högst av männen (åtta respektive fem procent). Bland kvinnorna föredrogs de branscherna av endast två respektive en procent.

Annons:
Annons:
Loading...