Svag månad för Ica-butikerna

Mars blev en svag månad för Ica-butikerna. Ica Maxi hade klart sämst utveckling. Sen påsk är den stora förklaringen till tappet.
Text: Thomas Ohlén

Icas försäljning i siffror

Profil              Mars (%)   Ackumulerat (%)
Maxi               -3,1            -0,9
Kvantum        -0,5             -0,1
Supermarket  -0,2             0,2
Nära               -0,4             0,9
Totalt             -1,2            -0,1

Siffrorna avser försäljningen i jämförbara butiker 2017 jämfört med 2016. Källa: Ica Gruppen

Ica Gruppens försäljningsstatistik för mars visar att de svenska Ica-butikernas nettoomsättning minskade med 1,2 procent i jämförbara enheter jämfört med samma månad 2016.

Främsta anledningen är att påsken inföll i mars i fjol.

Kalendereffekten bedöms enligt Ica till 2,0 procent.

Ica Maxi tappade mest: 3,1 procent i jämförbara butiker.

– Stormarknaderna är en destination inför stora mathelger och påverkas mest inför och under påsken, säger branschtidningen Icanyheters analytiker Lars Welin.

Ica Supermarket tappade bara 0,2 procent och Ica Nära 0,4 procent.

– De mer bostadsnära profilerna påverkas inte lika mycket som Ica Maxi.

Hittills i år har Ica-butikerna backat med 0,1 procent i jämförbara butiker.

– Påsken har stor påverkan på försäljningen och Icas och andra kedjors ackumulerade försäljning ska därför bedömas först efter april, påpekar Lars Welin.

HUI och SCB presenterar sitt preliminära detaljhandelsindex för mars den 28 april.

Annons:
Annons:
Loading...