Snabbväxaren köper fastigheter i rasande takt

Svenska Handelsfastigheter köper fastigheter i rasande takt och växer raskt. ”Hela Sverige är vår spelplan”, säger Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig på uppstickarföretaget.
Text: Agneta Renmark

Svenska Handelsfastigheter är en relativt ny fastighetsägare, som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser, från Ystad i söder till Boden i norr.

– Vi har ett långsiktigt perspektiv och vår strategi är att köpa handelsfastigheter och bli bäst på förvaltning inom två fokusområden: livsmedel och volymhandel i externa handelsområden, säger Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig på Svenska Handelsfastigheter.

Bolaget grundades av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss och drog igång i oktober 2015 i och med ett förvärv av en stor handelsportfölj med 45 fastigheter runt om i Sverige. Sedan dess har nya investerare trätt in i bilden: Fjärde AP-fonden, Kåpan Pensioner och Länsförsäkringar Liv, vilka uttalat vill se verksamheten växa snabbt.

– Målsättningen är ett fastighetsinnehav till ett värde av tio miljarder inom några år och vi köper just nu fastigheter för 1,5 miljarder kronor i årstakt, säger Staffan Unge.

Under årets första kvartal förvärvade man fastigheter i Hälsingeportens handelsområde i Hudiksvall, i Tornbys handelsområde i Linköping, i Majoren handelsområde i Falun och Stallsikens handelsområde i Skövde, samt en fristående handelsfastighet i Ystad. Totalt äger man i dagsläget 225 000 kvadratmeter handelsyta.

– Många menar att handelsfastigheter inte behöver vara så förvaltningsintensiva men vi tänker tvärtom. Ofta ger den inställningen utdelning för både hyresvärd och hyresgäst. Genom att ha ständig dialog med hyresgästerna och pumpa in tid, kraft, energi och kärlek ska vi bli den aktör som har det mest attraktiva erbjudandet inom den här nischen, säger Staffan Unge.

Hur ska ni göra externa handelsområden till en bättra upplevelse?
– Många externa områden har uppstått lite slumpvis och är inte helt logiska till sin karaktär och utformning. Här ser vi en klar förbättringspotential, inte minst vad gäller att få till en bättre kommunikation/infrastruktur mellan byggnaderna i området, bättre service, tydligare skyltning och gemensamma marknadsföringsaktiviteter. Här finns det mycket för både oss och hyresgästerna att göra.

Annons:
Annons:
Loading...