Foto: Daniel Norman

Ny forskning ska kartlägga framtidens fysiska mötesplats

Nu görs en storsatsning på forskning kring framtidens fysiska mötesplats och hur besöks- och handelsnäringarna kan stötta varandra. Fyra projekt får dela på 11 miljoner kronor.
Text: Kalle Östgren

Handelsrådet och Besöksnäringens Forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) finansierar fyra forskningsprojekt i den gemensamma forskningssatsningen Framtidens fysiska mötesplats.

Målet att få fram konkret och framåtblickande kunskap till nytta för både besöks- och handelsnäring.

Här är de fyra projekten som delar på elva miljoner kronor:

• Attraktiva arbetsgivare. Employer branding i handels- och besöksnäring.

• Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier.

• Den lilla stadens attraktivitet. Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?

• Framtidens kundupplevelser. Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund.

– Besöks- och handelsnäringarna smälter allt mer in i varandra och vi står inför gemensamma möjligheter och utmaningar. De fyra forskningsprojekten spänner över flera viktiga frågor kring framtida fysiska mötesplatser, säger Eva Fohlstedt, tillförordnad verksamhetsansvarig hos BFUF.

Annons:
Annons:
Loading...