Foto: Susan Karling

Kedjor söker nya intäkter när marginalerna pressas

Två tredjedelar av brittiska kedjor använder alternativa intäktskanaler, visar en ny studie. ”Handeln måste parera fallande marginaler i kärnaffären.”
Text: Kalle Östgren

Alternativa intäktsströmmar etablerar sig som en del av kedjornas affärsmodeller.

Mer än två tredjedelar av kedjorna skapar alternativa intäktsströmmar för att bibehålla lönsamheten och parera pressade marginaler.

Det visar undersökningen href="http://webloyalty.co.uk/index.php?type=page&url=beyond-the-core" target="_blank">Beyond the core, som genomförts av British Retail Consortium (BRC).

Intäkter som alternativ till den traditionella varuförsäljningen i fysiska butiker och på nätet kan vara till exempel affiliatemarknadsföring (att erbjuda annonsutrymme och ta provision på den försäljning som genereras via klick på dessa annonser), försäljning av rena annonsutrymmen, korsvis försäljning av kompletterande produkter och tjänster, krediter och intäkter genererade av samarbeten kring till exempel lojalitetsprogram.

Undersökningen visar att nästan sju av tio (67 procent) av brittiska detaljhandelsföretag drar in minst en procent av omsättningen via alternativa intäktsströmmar – och nästan var femte (18 procent) härleder minst en femtedel av intäkterna från källor utanför kärnaffären.

Det är de största aktörerna som har de tydligast utnyttjar alternativa intäktsströmmar. Resultatet visar att 22 procent av detaljhandelsföretagen med en omsättning på mer än en miljon pund skapar minst 20 procent av sin omsättning via alternativa kanaler.

Bland företagen som svarat finns också företag som uppger att de får upp till 40 procent av omsättningen från nya kanaler.

Antalet alternativa kanaler som används skiljer sig också mellan aktörer med olika storlek. De mindre använder fyra metoder, de större med en omsättning över 100 miljoner pund använder enligt resultatet runt sju alternativa intäktskanaler.

– Alternativa intäkter används i stor utsträckning av andra branscher i samma situation som handeln, till exempel flygbolagen. Nu måste också detaljhandelskedjorna parera fallande marginaler i kärnaffären, säger BRC:s analyschef Rachel Lund till Retail Gazette.

Annons:
Annons:
Loading...