Foto: Bigstock

Iskall start på modeåret

Kräftgången fortsätter för modebutikerna. Under februari minskade försäljningen av kläder och skor. Störst var minussiffran för kläder.
Text: David Jansson

Kylig start på året

               Feb       Jan-feb
Kläder     -6,1%     -4,7%
Skor        -2,1%     -4,5%

Fotnot. Siffrorna avser försäljningsutvecklingen jämfört med motsvarande period föregående år.

Källa: Svensk Handel Stil.

Försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 6,1 procent i februari jämfört med samma månad förra året.

Det visar senaste Stilindex från Svensk Handel Stil.

Även försäljningen av skor minskade mätt på samma sätt. Men minskningen var inte lika kraftig utan stannade på 2,1 procent.

– En förklaring till tappet är att det förra året var skottår med en försäljningsdag mer i februari, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

Men även om man ser till utvecklingen under årets två första månader blir bilden dyster. Under januari-februari har försäljningen av kläder minskat med 4,7 procent och försäljningen av skor med 4,5 procent.

– Det våras inte för modehandeln. Trots att svensk ekonomi går starkt fortsätter kräftgången, konstaterar Mikael Sandström.

Kan en förklaring vara den växande e-handeln?
– Ja, varken de köp av kläder och skor som konsumenterna gör på nätet av företag i Sverige eller i utlandet finns med i våra mätningar.

– Men samtidigt är bilden svåranalyserad. En del mätningar hävdar att e-handeln med kläder och skor fortsätter att öka, andra att den har planat ut.

Mikael Sandström anser att en viktig förklaring till motgångarna för modefackhandeln är att kläder och skor inte står lika högt upp på konsumenternas prioriteringslista som tidigare.

– Vi har ju under 7-8 år sett att konsumtionen av kläder och skor trendmässigt sjunkit. Konsumenterna väljer att lägga sina pengar på annat, till exempel på att gå ut och äta på restaurang.

Annons:
Annons:
Loading...