Foto: Andreas Heneborn

H&M:s oväntade minskning

H&M har visat tillväxt ett 40-tal månader på raken. Men i februari bröts sviten.
Text: Mikael Sydner

H&M-koncernens försäljning sjönk med en procent i februari jämfört med samma månad i fjol, räknat i lokala valutor.

Resultatet påverkades av den negativa kalendereffekten som uppgick till cirka fyra procentenheter under februari.

Exklusive kalendereffekten ökade försäljningen med tre procent.

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.

Under bolagets första kvartal, december-februari, ökade omsättningen exklusive mom smed åtta procent till 46 985 miljoner kronor.

Antalet butiker den sista februari var 4 393 jämfört med 3 970 vid samma tidpunkt i fjol.

Annons:
Annons:
Annons:
Loading...