Foto: Bigstock.

Fortsatt stark restaurangmarknad

Restaurangmarknaden fortsätter att gå framåt i stark takt – både i försäljning och volym. Kaféer och snabbmatsrestauranger ökar dessutom mer än branschen totalt under årets första två månader.
Text: Lars Welin

Restaurangsektorn ökade omsättningen med 3,3 procent i februari. Det motsvarar en volymökning med 0,5 procent. Med hänsyn tagen till kalendereffekten (det vill säga skottdagen 2016) ökade försäljningen med 4,1 procent. Allt enligt Restaurangindex från SCB.

Från årets början har restaurangsektorn ökat omsättningen med 5,0 procent och med 2,3 procent i volym. Kaféer och snabbmatsrestauranger sticker ut med ännu högre ökningstal.

Under årets första månader har dessa sektorer ökat omsättningen med 6,6 respektive 8,1 procent jämfört med samma period föregående år. Volymmässigt har de också starka ökningstal med 3,9 respektive 5,3 procent under januari–februari.

Siffrorna visar att restaurangsektorn fortsätter den tidigare trenden att öka betydligt mer än dagligvaruhandeln, vars omsättning stod stilla under januari–februari jämfört med samma period föregående år. Den kalenderkorrigerade volymen för livsmedelshandeln under perioden ökade med 0,4 procent.

Annons:
Annons:
Annons:
Loading...