Foto: Pressbild

Dämpad framtidstro bland handlarna

Optimismen i handeln under april var lägre än i mars. Det visar Handelsbarometern från Svensk Handel.
Text: Mikael Sydner

Den så kallade framtidsindikatorn, som väger samman handlarnas förväntningar på försäljning, antal anställda och lönsamhetsutveckling, landade på 99,8 i april.

Anledningen till minskningen är sjunkande förväntningar inom sällanköpsvaruhandeln och en ökad oro för lönsamhetsutvecklingen.

– Handelns lönsamhet påverkas av att branschen står mitt i en kraftfull strukturomvandling med pressade priser och marginaler som följd. Det nya detaljhandelslandskapet erbjuder stora möjligheter men vi ser också att många företag, framförallt små, har stora lönsamhetsproblem, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i en kommentar.

Optimismen är större i dagligvaruhandeln, bland annat tack vare påsken.

Som vanligt är optimismen större vad gäller den egna butiken jämfört med detaljhandeln i stort.

Annons:
Annons:
Annons:
Loading...