Björn Borg hade svårt att locka kunder till svenska butikerna – tappade omsättning

Björn Borg visade ökad omsättning under årets första kvartal. Framgångar i Finland ligger bland annat bakom det. I Sverige var det tuffare.
Text: Daniel Norman

Tillväxten var 17,5 procent under första kvartalet.

– Utvecklingen är till stor del en effekt av vårt förvärv av vår tidigare distributör i Benelux, säger vd Henrik Bunge. 

Den organiska tillväxten landade på fem procent och drevs främst av en god utveckling i Finland där distributionen av underkläder och sportkläder breddats samt av en bra försäljning av skor.

Även i Norge hade Björn Borg en god utveckling. Den svenska grossist- och detaljhandelsverksamheten hade det emellertid tufft och tappade mot samma period föregående år. De egna butikernas omsättning sjönk med 16 procent i jämförbara enheter, 23 procent totalt. Holland och Danmark är andra marknader som tappade. 

Rörelsekostnaderna ökade med 19 miljoner kronor vilket kan härröras till förvärvet av distributören i Benelux. 

– Sammanfattningsvis så gör de högre intäkterna, men med försämrad bruttovinstmarginal och ökade rörelsekostnader, att vårt rörelseresultat minskar till 6,7 miljoner kronor mot 13,9 miljoner kronor första kvartalet 2016, säger Henrik Bunge som slår fast att kostnadskontrollen är fortsatt god.

Antalet butiker var vid slutet av första kvartalet 39, en färre än vid samma tidpunkt förra året. Andelen egna butiker ökade emellertid rejält från 18 till 33 på grund av tidigare nämnda förvärv. 

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...