Foto: Pressbild

Bättre resultat för Qliro

E-handelsjätten minskade omsättningen något under första kvartalet. Men resultatet förbättrades kraftigt.
Text: Mikael Sydner

Qliro Group i siffror

                                2017        2016
Nettoomsättning     999,7       1 010,5
Rörelseresultat        -28,5         -49,7
Siffrorna är i miljoner kronor och avser första kvartalet.

Efter flera tröga kvartal visade Qliros förra rapport – för det fjärde kvartalet – en utveckling som var bättre än väntat.

Rapporten för årets första kvartal (januari-mars) visar också en positiv resultatutveckling.

Rörelseresultatet blev minus 28,5 miljoner kronor jämfört med minus 49,7 miljoner samma period förra året.

Omsättningen blev närmast oförändrad med en minskning från 1 010 miljoner till 999,7 miljoner kronor.

– Under kvartalet har vi tagit flera steg för att förverkliga vår reviderade strategi. Vi fortsätter arbetet med effektiviseringar, ständiga förbättringar och kontinuerliga investeringar, säger vd Marcus Lindqvist i en kommentar till rapporten.

Så här såg utvecklingen ut för de olika segmenten:

• Cdon Marketplace ökade försäljningen från externa handlare med 93 procent. Cdons nettoomsättning backade dock med tre procent till 390 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade från minus tio till minus 12,3 miljoner kronor.

• Nellys omsättning var oförändrad och landade på drygt 267 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades från minus 7,7 miljoner kronor till en rörelsevinst på 6,6 miljoner.

• Gymgrossistens omsättning minskade med fyra procent till 209,8 miljoner kronor. Rörelsevinsten sjönk från 16,3 till 12,3 miljoner kronor.

• Lekmer minskade omsättningen med fyra procent till 86,9 miljoner kronor. Rörelseförlusten ökade från minus 19,4 miljoner till minus 21,4 miljoner.

• Qliro Financial Services ökade rörelseintäkterna från 31,3 miljoner kronor till 49,2 miljoner. Rörelseresultatet förbättrades från minus 4,9 miljoner till minus 2,6 miljoner.

Annons:
Annons:
Annons:
Loading...