Apoteken har blivit 50 procent fler sedan omregleringen: ”Det går bra för branschen”

Förra året fick Sverige 34 nya apotek. Sedan monopolet försvann har antalet apotek växt med 50 procent. Det visar en ny rapport.
Text: David Jansson

Under förra året ökade antalet fysiska öppenvårdsapotek i Sverige från 1358 till 1392, en ökning med 34 apotek. Det visar den senaste branschrapporten från Sveriges Apoteksförening.

Före omregleringen av apoteksmarknaden 2009 fanns det totalt 929 apotek i Sverige, vilket innebär har antalet apotek har ökat med 463 eller i det närmaste 50 procent sedan avvecklingen av monopolet.

– Det går bra för branschen, antalet apotek fortsätter att öka och även branschens sammantagna omsättning går upp, säger i en kommentar Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Ökningen av antalet apotek har enligt rapporten skett i samtliga län i hela landet och även på orter och i stadsdelar som före omregleringen inte hade några apotek.

Men den största procentuella ökningen av antalet apotek har skett i Stockholms, Uppsala och Skåne län, regioner som före omregleringen hade en låg apotekstäthet mätt som antalet apotek per invånare.

Den lägsta procentuella ökningen har skett i Dalarnas, Norbottens och Jämtlands län, där antalet apotek per invånare var högst i landet före omregleringen.

– Nyetableringen av apotek har alltså en naturlig och tydlig koppling till hur apotekstätheten i förhållande till invånarantal ser ut, konstaterar rapporten.

Trots den kraftiga ökningen av antalet apotek sedan avvecklingen av monopolet är enligt rapporten apotekstätheten i Sverige fortfarande låg i ett europeiskt perspektiv.

I Sverige fanns det förra året 13,9 apotek per 100 000 invånare, att jämföra med snittet i Europa på cirka 30 apotek per 100 000 invånare.

Bara i Danmark och Nederländerna är antalet apotek per invånare lägre än i Sverige.

Annons:
Annons:

Analyser

Loading...