”Både anställda och arbetsgivare gynnas av att ogräset rensas bort”

Både anställda och arbetsgivare har allt att vinna på att ogräset på arbetsmarknaden rycks upp med rötterna och ersätts med trygga anställningar, skriver Handels ordförande Susanna Gideonsson.
Debatt

Stärk konkurrenskraften så att handeln står rustad för att klara nästa lågkonjunktur

Digitaliseringen växer exceptionellt och handeln präglas av den. Men för att klara nästa lågkonjunktur måste handeln stärka sin konkurrenskraft. Det skriver Karin Johansson, vd på Svensk Handel.
Debatt